Mors Alfabesi

Mors alfabesi veya mors kodu, kısa ve uzun işaretler (• ve –) ile bunlara karşılık gelen ışıkveya sesleri kullanarak bilgi aktarılmasını sağlayan yöntem. 1832’de telgraf ile ilgilenmeye başlayan Samuel Morse tarafından 1835 yılında oluşturuldu. 1837’de kullanılmaya başladı. 1840 yılında patent için başvuruldu. Harfler Harf Kodu Harf Kodu A • – N – • B – • • • O – – – C – • – • P • … Devamını oku…Mors Alfabesi

Mayday

Mayday (/ˈmeɪˌdeɪ/), bir tehlike sinyali yayınlanırken sözlü veya yazılı olarak kullanılan sözcük. Denizdeki veya havadaki bir taşıtın ve onun içindeki kişilerin, yangın, patlama, çatışma, su alma, denge kaybı, karaya oturma, yere çakılma gibi olaylara ve bunların sonuçlarına maruz kalması veya bu olaylarla karşılaşma olasılığı durumlarında yapılan yardım çağrısına Mayday kelimesi ile başlanır. Mayday taşımacılıktaki en önemli çağrı başlangıcıdır. Mayday’den sonraki … Devamını oku…Mayday

Sos

SOS , Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali. Mors kodu şeklinde sesli veya görsel olarak kullanılabilir. Bu tehlike sinyali ilk kez Alman hükümetince 1 Nisan 1905’te yürürlüğe konmuş, Uluslararası Radyotelegraf Konvansiyonu tarafından 3 Kasım 1906’da kabul edilmiş, 1 Temmuz 1908’de yürürlüğe konmuştur. Tarihçe Marcony Company tarafından acil durum sinyali olarak CQD kullanılıyordu. CQ, gemicilikte kullanılan standart “mesaj geliyor” çağrısı idi. Sondaki D harfi ise “danger” (tehlike) ya … Devamını oku…Sos

Tehlike Sinyali

Tehlike sinyali veya imdat çağrısı (distress signal), bir hava veya deniz taşıtının ölümcül tehlike altında olduğunu ve çok acil yardıma ihtiyacı olduğunu bildiren görsel, sözlü veya sesli sinyal. Sözlü olarak tehlike sinyali verildiğinde mesajdan önce üç kez mayday çağrısı yapılır. Görsel veya sesli yöntemler Mors kodu olarak kullanıldığında SOS sözcüğü mesaj olarak geçilir. Bunun yanı sıra kısa aralıklarla kırmızı işaret fişeği atılabilir veya bir ses cihazı … Devamını oku…Tehlike Sinyali

Uçak Bakım Teknisyeni

Uçak bakım teknisyeni (Aircraft Maintenance Technician), uçak bileşenlerini kurma, kaldırma, onarma ve rutin denetimler yapma gibi çeşitli görevleri yerine getirir. Uçak Bakım Teknisyeninin Görevleri Öncelikli görevi günlük uçak bakımını gerçekleştirmek olan uçak teknisyenin görevleri şunlardır; Uçak bakımının temel faaliyetlerini yürütmek, rutin denetim ve idari sorumlulukları yerine getirmek, Uçuşa elverişliliği sorunsuz şekilde sağlamak Havacılık kurumları tarafından … Devamını oku…Uçak Bakım Teknisyeni

Hostes

Hostes veya kabin görevlisi, uçuşlarda yolcuların rahatlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla istihdam edilen görevli. Özel iş jetlerinde de hostes kullanılır. Tarih Yolcu gemilerinde ve yolcu trenlerinde de hava hostesleri gibi hostesler bulunmaktadır. Fakat hava hostesleri yolculuğun kısa olması gibi sebelerden dolayı yolcularla daha yakın ilişkidedirler. Ayrıca uçuş hostesliği işi diğer taşımacılık formundaki kadrolardan daha fazla olarak güvenlik … Devamını oku…Hostes

Pilot

Pilot, hususî veya profesyonel olarak bir hava taşıtını kullanan, sevk ve idare eden kişi. Sivil veya askerî havacılık sektörlerinde çalışırlar veya hobi olarak uçuş gerçekleştirirler. Eğitim Askerî pilotlar, çoğunlukla bağlı oldukları kuvvet tarafından eğitilir. Sivil pilotlar aldıkları eğitime göre hususi pilot lisansı (PPL), ticari pilot lisansı (CPL) veya havayolu nakliye pilotu lisansı (ATPL) sahibi olabilir. ATPL lisansı en kapsamlı ticarî lisans olup diğer … Devamını oku…Pilot

Uçuş Öğretmenliği FI(A/H) Yetkilerinin Dönüşüm İşlemleri

ICAO üyesi bir ülke tarafından düzenlenen Uçuş Öğretmenliği Yetkisinin Türk JAR-FCL lisansına dönüştürülebilmesi için, başvuru sahibinin öncelikle Türk JAR-FCL Uçuş Öğretmenliği Yetkisi sahibi olabilmek için gerekli şartları taşımalıdır. Teorik Bilgi Sınavı SHGM tarafından yetkilendirilen bir Uçuş Eğitim Organizasyonu’nda, JAR-FCL 1 veya 2’ye göre FI(A/H) ders konularının tamamını kapsayan 50 saat FI(A) teorik bilgi eğitimi alınmalıdır. … Devamını oku…Uçuş Öğretmenliği FI(A/H) Yetkilerinin Dönüşüm İşlemleri