Havacılık Bakımda Kullanılan Dökümanlar

Bakımda Kullanılan Dokümanlar İmalatçı Dokümanları Otorite Kaynaklı Dokümanlar Hava yolu tarafından üretilen doküamanlar İmalatçı Dokümanları Airplane maintenance manual AMM Component maintenance manual CMM Fault isolation manual FIM Illustrated parts catalog IPC Structural repair manual SRM Maintenance planning data document MPD Schematic diagram manual SDM Wiring diagram manual WDM Master minimum equipment list MMEL Dispatch deviation […]

RVSM (Reduced Vertical Separation Minima)

RVSM (Reduced Vertical Separation Minima) RVSM, Azaltılmış Dikey Ayırma Minimumu, FL290 (29000 feet) üzerinde 2000 feet yerine 1000 feet olarak uygulanmasıdır. Bunun amacı daha emniyetli bir uçuşla yakıt tasarrufu sağlayacak bir uçuş profilinin oluşturulmasıdır. Edt. Nigar K.𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟 𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 mail: ucaklarorg@gmail.cominstagram: @ucaklarorgtwitter: @ucaklarorg ucaklar.org

Wind Shear Radar

Wind Shear (Rüzgar Kesmesi) Rüzgârın yön ve hızında görece kısa bir mesafede yatay ya da düşey düzlemde meydana gelen ani değişiklik. Özellikle alçak seviyede (örneğinson yaklaşmada) meydana gelen wind shear,hava taşıtlarınınhızının, irtifasının veya yanrüzgârbileşeninin aniden değişmesine neden olabileceği için havacılık açısından oldukça tehlikelidir. NASA tarafından hazırlanmış bu çizimde inişteki bir uçağı etkileyebilecek wind shear akımları […]

TCAS (Traffic Collision Avoidance System)

TCAS (Traffic Collision Avoidance System) TCAS, uçakların uçuş sırasında çarpışma riskini azaltmak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Hava trafik kontrolünden bağımsız olarak, aktif transponder ile donatılmış diğer uçakların hava sahasını izler ve pilotların havadan çarpma tehdidinde bulunabilecek diğer transponder donanımlı uçakların varlığına dair uyarıları verir. Edt. Nigar K.𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟 𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 mail: ucaklarorg@gmail.cominstagram: @ucaklarorgtwitter: @ucaklarorg ucaklar.org

ETOPS (Extended Range With Twin Engine Aircraft Operations)

ETOPS Nedir? ETOPS, ICAO tarafından belirlenmiş çift motorlu uçakları kapsayan bir standart. Çift motorlu uçakların, acil durumda inmeleri gereken diversion airportlardan en fazla bir saat uzaklıkta olmaları kuralını, daha yüksek zaman aralıklarına taşıyor. Uçaklar belli seviyelerdeki ETOPS sapma sürelerine (90, 120, 150, 180, 210 dk gibi) çıkabilecek şekilde tasarlanırlar. Uçağı işleten firma güvenilirlik seviyesi ve […]

MEDA (Maintenance Error Decision Aid)

MEDA (Maintenance Error Decision Aid) MEDA, bakım hatalarının kök sebebini belirlemek ve tekrarını önlemek amacıyla yapılan faaliyetlerdir. MEDA Kaynakları; Occurrence Reports, Kalite Bulguları, İç/Dış denetim sonuçları, Gönüllü bildirimler   Edt. Nigar K.𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟 𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 mail: ucaklarorg@gmail.cominstagram: @ucaklarorgtwitter: @ucaklarorg ucaklar.org

Occurrence Reports

Neredeyse kaza olacaktı nitelikteki olaylara occurrence denir. Bu olaylar imalatçı ve otoritelere 72 saat içinde raporlanır. Örnek; Havada motorlardan birinin durması, iki hidrolik sistemin birden arıza yapması, yedek elektrik sistemin kaybı, kabin basınçlandırmasının kaybı, yangın ikazı vb. Edt. Nigar K.𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟 𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 mail: ucaklarorg@gmail.cominstagram: @ucaklarorgtwitter: @ucaklarorg ucaklar.org

CI (Critical Item)

Critilal Item Nedir? Uçak üzerinde benzer görevi yerine getirmek üzere bulunan paralel sistem veya parçalardır. Bu işlemler “CI” olarak belirtilir. CI olarak belirtilen işlerde çalışırken, bu parçalardan herhangi bir bakımda en az ikisinin birden söküm/takımı sonucunda ortaya çıkabilecek hata ihtimalinin en alt seviyeye düşürülmesi hedeflenir. Örnek, motorlardaki engine accessory gearbox, oil filler cap, engine starter, […]

CDCCL (Critical Design Configuration Control Limitations)

CDCCL Nedir? CDCCL, Kritik Dizayn Konfigürasyon Kontrol Sınırlamaları, tip sertifikasına uymak ve uçuşaelverişliliği korumak amacıyla, uygun şekilde kablo ayrımı, panel contasının düzgün şekilde yerleştirilmesi, asgari bağlantı atlama direnci seviyeleri vb. gibi kritik tasarım özelliklerini tanımlar. Bu özellikler uçakların ömrüboyunca tam olarak aynı şekilde muhafaza edilmelidir. Kritik Tasarım Konfigürasyon Kontrol Sınırlaması’nın (CDCCL) amacı, bu kritik özelliklerin […]

NRC (Non-Routine Card)

NRC (Non-Routine Card) uçak bakımlarında planlı olmayan işler için açılan kartlardır. Genellikle task card gereği yapılan inspectionlar sonucunda ortaya çıkarlar. Bulunan bulguları gidermek için teknisyenler tarafından açılırlar. Pek yaygın olmasa da non-routine work item olarak da adlandırılırlar. Edt. Nigar K.𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟 𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 mail: ucaklarorg@gmail.cominstagram: @ucaklarorgtwitter: @ucaklarorg ucaklar.org

RII (Required Inspection Item)

RII Required Inspection Item RII, yanlış yapıldığı takdirde bir uçağa derhal tehlike oluşturabilecek herhangi bir bakım işleminin özel olarak kontrol edilmesidir. Uçuş kontrolleriyle ilgili bir ayar işlemi yapıyorsanız veya motorun pallerini takıyorsanız veya uçuşu etkileyebilecek herhangi bir sistemde çalışıyorsanız, bu işlemin RII’yi içerdiğinden emin olabilirsiniz. Bakım onarım ve revizyon (MRO) kuruluşları, bu kontrolleri yapmak için […]

5N1K Yöntemi

5N1K Nedir? Herbir görevin gerçekleştirilmesinin özünde, bu soruların yanıtı yer alır. “KİM ?”görevi kim yada kimler yapacaktır? Görev başka kimlerle ilişkilidir? “NE ?”görev anlaşılır nitelikte ifade edilmiş midir? “NASIL ?”görev nasıl gerçekleştirilecektir. Malzeme, teçhizat, ekipman tamam mıdır? “NE ZAMAN ?”görev ne zaman tamamlanacaktır? “NEREDE ?”görev nerede yada nerelerde yapılacaktır? 5N1K Örnek Anlatımı Her sorunun gerçek […]

error: 𝙪𝙘𝙖𝙠𝙡𝙖𝙧.𝙤𝙧𝙜 ✈