PEAR Modeli

PEAR Modeli • People (İnsanlar), zihni yetenekleri, fiziksel yetenekleri, davranışları, eğitimi, yaşı ve uyum sağlamayı içerir. • Environment (Çevre), sıcaklık, gürültü seviyesi gibi çalışma ortamı durumunu ve organizasyon çevresini içerir. • Actions (Hareketler), işleri tamamlayabilmek için yapılması gereken hareketleri içerir. • Resources (Kaynaklar), insanların hareketleri yerine getirmesini sağlayacak aletleri, bilgisayarları, bilgileri, diğer insanları ve zamanı […]

Peep Modeli

Peep Modeli • Bu modelde ağırlık teknisyene ve onun performansını olumsuz etkileyebilen unsurlarla ilişkisine verilmektedir. • Temel prensip, modeli oluşturan elemanlardan diğerlerini etkilemeden herhangi bir unsurda değişiklik yapılmamasıdır. • P : PAPERWORK – Yazılar (Kurallar ve yöntemler / dökümanlar, vb.) • E : ENVIRONMENT – Çevre (çalışma ortamı, aydınlatma, sıcaklık, vb.) • E : EQUIPMENT […]

Reason İsviçre Peyniri Modeli

Görünen Sebepler: Kazanın görünen sebebidi Örtük Sebepler: Bir kazanın görünen nedeni ardında görünmeyen sebepler vardır. Kaza bu görünmeyen sebeplerin art arda gelmesiyle oluşur. Tags: Swiss cheese model,İsviçre Peyniri Modeli,Reason Cheese,Reason Swiss cheese model,Delikli İsviçre Peyniri,Reason İsviçre Peyniri Modeli

Shell Modeli

Shareware : Yazılım Prosedürler, politikalar, göstergeler, işaretler… Hardware : Donanım Uçak, araç, makinalar, aletler… Environment : Çevre Çalışma koşulları, hava şartları, doğal afetler, ışık miktarı… Liveware : İnsan Çalışan, yönetici, yolcu, müşteri… SHELL Modeli: SHELL modeline göre kazalar insanın yazılımla, donanımla, çevreyle ve diğer insanla etkileşiminden kaynaklanır. S-L: Yazılım / İnsan – Prosedürlerin anlaşılır olmaması […]

error: Korumalı İçerik www.ucaklar.org