Dirty Dozen

Dirty Dozen Nedir? E yaygın insan hatalarını koşullarının on iki maddede, kazalar veya olaylar için rol oynayabilen koşulları ifade eder. Bu on iki unsur insanların yanlış yapma yönünde etkiler. The Dirty Dozen, 1993 yılında Transport kanada için çalışırken Gordon Dupont tarafından geliştirilen ve İnsan Performansı için temel bir eğitim programının parçası olarak geliştirilen bir konsepttir. […]

CRM

CRM teriminin İngilizce tanımı : Crew Resource Management  Türkçe tanımı: Ekip Kaynak Yönetimi CRM Nedir? CRM(Ekip Kaynak Yönetimi), güvenli ve verimli bir operasyon sağlamak, hatayı en aza indirgemek, stresi önlemek ve verimliliği artırmak için uçuş ekibi personeline mevcut tüm kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasıdır. CRM, jet uçaklarındaki veri kaydedicileri ve kokpit ses kayıt cihazlarının kullanılmaya […]

Pear Modeli

PEAR Modeli • People (İnsanlar), zihni yetenekleri, fiziksel yetenekleri, davranışları, eğitimi, yaşı ve uyum sağlamayı içerir. • Environment (Çevre), sıcaklık, gürültü seviyesi gibi çalışma ortamı durumunu ve organizasyon çevresini içerir. • Actions (Hareketler), işleri tamamlayabilmek için yapılması gereken hareketleri içerir. • Resources (Kaynaklar), insanların hareketleri yerine getirmesini sağlayacak aletleri, bilgisayarları, bilgileri, diğer insanları ve zamanı […]

Peep Modeli

Peep Modeli • Bu modelde ağırlık teknisyene ve onun performansını olumsuz etkileyebilen unsurlarla ilişkisine verilmektedir. • Temel prensip, modeli oluşturan elemanlardan diğerlerini etkilemeden herhangi bir unsurda değişiklik yapılmamasıdır. • P : PAPERWORK – Yazılar (Kurallar ve yöntemler / dökümanlar, vb.) • E : ENVIRONMENT – Çevre (çalışma ortamı, aydınlatma, sıcaklık, vb.) • E : EQUIPMENT […]

Reason İsviçre Peyniri Modeli

Görünen Sebepler: Kazanın görünen sebebidi Örtük Sebepler: Bir kazanın görünen nedeni ardında görünmeyen sebepler vardır. Kaza bu görünmeyen sebeplerin art arda gelmesiyle oluşur. Tags: İsviçre Peyniri Modeli,Delikli İsviçre Peyniri,Reason İsviçre Peyniri Modeli,Reason Cheese,Swiss cheese model,Reason Swiss cheese model

Shell Modeli

Shareware : Yazılım Prosedürler, politikalar, göstergeler, işaretler… Hardware : Donanım Uçak, araç, makinalar, aletler… Environment : Çevre Çalışma koşulları, hava şartları, doğal afetler, ışık miktarı… Liveware : İnsan Çalışan, yönetici, yolcu, müşteri… SHELL Modeli: SHELL modeline göre kazalar insanın yazılımla, donanımla, çevreyle ve diğer insanla etkileşiminden kaynaklanır. S-L: Yazılım / İnsan – Prosedürlerin anlaşılır olmaması […]

error: 𝙪𝙘𝙖𝙠𝙡𝙖𝙧.𝙤𝙧𝙜 ✈