Hat Bakım ve Üs Bakım

Hat bakım nedir?

Hava aracının / hava aracı parçasının onaylanmış standartlara uygun olarak hangar gerektirmeyen bakım, onarım, parça değiştirme ve hasar giderme işlemlerinin yapılmasıdır.

Üs bakım nedir?

Hava aracının hangar ve atölye mekanlarında onaylanmış standartlara göre yenileştirme, onarım, parça değiştirme veya hasar giderme işlemlerinin birlikte ve ayrı yapılmasıdır.

AML: Aircraft Maintenance Log

AML, her uçuşta doldurulması gereken zorunlu bir dokümandır. Herhangi bir arıza olduğunda pilot veya teknisyen tarafından defect kısmına arıza yazılır. Arıza ile ilgili zaman müsat değilse ve MEL’e göre erteleme yapılabiliyorsa MEL’e alınarak kapatılır ve MEL’in verdiği ölçülere göre (A, C, D kategori) uygun zamanlarda yapılır.

Aksi halde, arıza giderilmeden veya uygun referanslara göre ertelenmeden sefere verilemez.

Arıza giderildikten sonra, uçak sefere ancak 145 yetkili teknisyen tarafından CRS (Certificate of Release to Service) yayınlanarak sefere verilebilir.

Üs Bakım: Hangar Bakım/Uçak Üzerinde

 • Schedule checks (“C” check, “D” check, heavy maintenance visit)
 • Modification of aircraft airframe or aircraft systems according to service bulletins,airworthiness directives, or engineering orders
 • Fleet campaign directives
 • Aircraft engine removal and installation
 • Aircraft painting
 • Aircraft interior modifications
 • Special inspection required by the FAA (i.e., corrosion program)

Üs Bakım: Atölyeler –Uçak Dışında

 • Sheet metal shop
 • Aircraft interior shop
 • Engine shop
 • Avionics shop
 • Ground Support Equipment Shop
 • Ground Support Equipment
 • Mechanical shops
 • Overhaul Shops

Malzeme Desteği

 • Material Management
 • Inventory control
 • Stores
 • Purchasing
 • Shipping and receiving
 • Support Functions of Material
 • Parts ordering
 • Parts storage
 • Parts control
 • Parts handling

Diğer Malzeme Fonksiyonları

 • Obsolete parts
 • Parts receiving—quality control
 • Loaner parts—bogus parts
 • Stores—tool calibration program
 • Stock level adjustments
 • Shelf life
 • Exchanges, warranty, and modification of parts

Teknik Kayıtlar

 • Devam eden kayıtlar
 • Rutin kayıtlar
 • Tekrarlı kayıtlar
 • Sabit kayıtlar

Yazar: Edt. Nigar K.

Edt. Nigar K.

𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟 𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡

mail: ucaklarorg@gmail.com
instagram: @ucaklarorg
twitter: @ucaklarorg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.