Pear Modeli

• People (İnsanlar), zihni yetenekleri, fiziksel yetenekleri, davranışları, eğitimi, yaşı ve uyum sağlamayı içerir.
• Environment (Çevre), sıcaklık, gürültü seviyesi gibi çalışma ortamı durumunu ve organizasyon çevresini içerir.
• Actions (Hareketler), işleri tamamlayabilmek için yapılması gereken hareketleri içerir.
• Resources (Kaynaklar), insanların hareketleri yerine getirmesini sağlayacak aletleri, bilgisayarları, bilgileri, diğer
insanları ve zamanı içerir.

• P : PEOPLE – İnsanlar
• E : ENVIRONMENT – Çevre
• A : ACTIONS – Hareketler
• R : RESOURCES – Kaynaklar

Yazar: Edt. Nigar K.

Edt. Nigar K.

𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟 𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡

mail: ucaklarorg@gmail.com
instagram: @ucaklarorg
twitter: @ucaklarorg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.