Uçak Yakıtı Kerosen

, genellikle sanayide kullanılan bir petrol türevidir.  halk dilinde gazyağı diye geçen maddenin daha gelişmiş ve içerik olarak süzülmüş olanıdır. Sanayide pas giderici olarak kullanılır. Ayrıca japon sobalarında yakıt olarak kullanılır.

Petrol ürünleri içinde yer alan benzin, gazyağı, motorin gibi yakıtların içinde bulunan parafin özellikle dizel araçlarda düşük sıcaklıklarda sıvı akışkanlığını donduracak kadar sıvılık özelliğini kaybeder. Bu açıdan motorlarında dizel yakıt kullanılamaz.  Parafin dizel yakıta göre az oranda da olsa benzin içinde de bulunur. Bu açıdan çok düşük sıcaklıklarda sıvının akışkanlığını kaybetmemesi için kullanılır. yanıcılığının yanında düşük sıcaklıklarda sıvılık özelliğini kaybetmediği için %20 oranında hava taşıtlarının içine karıştırılır. Yanma açısından çok ince olan saf halde kullanıldığında aşırı sıcaklık ile motorun yanmasına ya da pistonların yatak sarmasına sebebiyet verir. yapısı itibarı ile benzinden daha kalın olan bu yakıt yanıcılığı benzinden daha fazla olduğu için benzindeki oktanı yükseltmek içinde kullanılır.

150 °C ile 270 °C arasında petrolün çok ince bir şekilde damıtılmasıyla elde edilir. Benzinden daha zor alev alır ama benzinden daha fazla da ısı verir. Parlama derecesi 40 °C dir. Bu derecenin altında herhangi bir ateş temasında yanmaz. Bu özelliği sayesinde “ Yakıtı” olarak da kullanılmasının asıl nedeni herhangi bir kaza/kırım anında yangın çıkartma riskini minimize etmesidir. yakıtının donma noktası -47 °C ila -49 °C olduğundan dolayı, içerisinde su yoksa, benzin tank manifoldlarından donmadan kolayca motora akar. yakıtı havacılık alanında “ 1” yakıtı olarak da bilinir. Daha teknik bir ifadeyle günümüzde jet motorlu uçaklarda kullanılan yakıtının bilinen diğer adları “, 1, , , , ve ” dir. Yakıtın birim hacminin kütlesine yakıt yoğunluğu denir. Yakıt yoğunluğu sıcaklıkla ters orantılı olarak değişmektedir. Deniz seviyesinde standart yakıt yoğunluğu; Metrik olarak 0,803 Kg/Lt.

  • Renk: Berrak, su beyazı.
  • Fiziksel Görünüm: Sıvı halde.
  • Buhar Basıncı: 40°C’de < 0.1 kPa.
  • İlk Kaynama Noktası: 150°C civarında.
  • Son Kaynama Noktası : 275°C civarında.
  • Özgül Kütle: 15°C’de 775 – 840 kg/m3.
  • Alevlenme Noktası: Minimum 40 °C
  • Kendi Kendine Tutuşma Sıcaklığı: 220°C’in üstündedir.
  • Donma Noktası : Ortalama -48 °C
  • Kinematik Viskozite: 40°C’de 1 – 2 mm2/s.

Bir Cevap Yazın