Ucaklar.org ✈️ Havacılık Sitesi
Ucaklar.org ✈️ Havacılık Sitesi - Uçaklar, Savaş Uçakları, Uçak Kazaları, Pilotlar, Hostesler, Uçak Teknisyenleri, Yer Hizmetleri

Hava Aracı Bakım Personeli Lisansları

0 91

SHT 66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Talimatı

Lisans Kategorileri

KategoriTanımı
AHat bakımdaki basitişler için yetkli teknisyen
B1
B2Hava Aracı Bakım Teknisyeni (Aviyonik)
CHava Aracı Üs Bakım Mühendisi Veya Teknisyeni

Lisans almak için;

 • 18 yaşını doldurmak
 • Temel bilgi gerekliliklerini sağlamak
 • Gerekli bakım deneyimini tamamlamak
 • İngilizce dil yeterliliği şartını sağlamak

Temel Bilgi Gereklilikleri (Modüller)

Modüller
1Matematik10Havacılık Kuralları
2Fizik11ATürbin Motorlu Uçak Aerodinamiği, Yapı ve Sistemleri
3Temel Elektrik11BPiston Motorlu Uçak Aerodinamiği, Yapı ve Sistemleri
4Temel Elektronik11CPiston Motorlu Uçak Aerodinamiği, Yapı ve Sistemleri
5Dijital Teknik/ Elektronik Alet Sistemleri12Helikopter Aerodinamiği, Yapı ve Sistemleri
6Malzeme ve Donanım13Hava Aracı Aerodinamiği, Yapı ve Sistemleri
7ABakım Uygulamaları14İtki
7BBakım Uygulamaları15Gaz Türbinli Motorlar
8Temel Aerodinamik16Pistonlu Motorlar
9Aİnsan Faktörleri17APervane
9Bİnsan Faktörleri17BPervane

Hava Aracı B1, İçin 1. Yol

 • Theoretical (1200 hours), Pratical (1200 hours)
 • Moduleexams, Practical assessor
 • Basic training (147)
 • Experience (145) 2 years

Hava Aracı B1, B2 Lisansı Almak İçin, 2. Yol

 • Training acceptable to the competent authority (Tanınmış okul)
 • Experience (145) 3 years

Hava Aracı B1, B2 Lisansı Almak İçin, 3. Yol

 • Experience (145) 5 years

Tecrübe Gereklilikleri

KategorilerTemel Eğitimi BulunmayanKalifiye Personel Sayılan147 Okulundan Mezun olan
A, B1.2, B1.4, B3321
B1.1, B1.3, B2532

Örnek EASA Part 66 Lisansı

 • A: Line maintenance engineer
 • B1: “Mechanical” engineer: Line maintenance / base maintenance support staff
 • B2: “Avionics” engineer: Line maintenance / base maintenance support staff
 • C: Base maintenance certifying staff

SHT 147, Hava Aracı Eğitim Kuruluşları Talimatı

 • Tesis gereklilikleri
 • Personel gereklilikleri
 • Kayıtlar
 • Eğitim teçhizatı
 • Sınavlar
 • İmtiyazlar
 • Kuruluştaki değişiklikler

SHY 145, Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği

 • Tesis gereklilikleri
 • Personel gereklilikleri
 • Onaylayıcı personel ve destek personeli
 • Alet, ekipman ve malzeme
 • Komponentlerin kabulü
 • Bakım verileri
 • Üretim planlama
 • Bakımın sertifikalandırılması
 • Bakım kayıtları
 • Olay bildirimi
 • Emniyet ve kalite politikası, bakım prosedürleri ve kalite sistemi
 • Bakım kuruluşu el kitabı
 • Bakım kuruluşunun yetkileri
 • Bakım kuruluşunun sınırlamaları
 • Bakım kuruluşuna ilişkin değişiklikler
 • Yetkinin geçerliliği
 • Bulgular

Bakım kuruluşunun ana dokümanı MOE: Maintenance Organisation Exposition'de tüm bu gereklilikler açıklanır. Bakım kuruluşunun ana dokümanı MOE:Maintenance Organisation Exposition'de tüm bakım gerekliliklerinin açıklandığı doküman olup ilgili hava yolunun otoritesi tarafından onaylanır.

Bakım çıkış sertifikası (Certificate of Release to Service – CRS)

Hava aracı veya komponentinin bakım sonrasında tarafından yayımlanan servise verilmeye hazır olduğunu gösteren belge. CRS verilerek yapılan her iş onaylı dokümanlarda belirtilen referanslara göre yapılmalıdır.

 • Tüm bakımların uygun kişiler tarafından yapıldığına emin olunmadan ve herhangi bir bakımın tamamlanması sonrasında bakım çıkış sertifikası yayımlanmadan hiçbir hava aracı uçuşa verilemez.
 • Uçuş emniyetini tehlikeye sokacak herhangi bir uygunsuzluk durumunda, bakım çıkış sertifikası yayımlanamaz.

Komponent Bakım Çıkış Sertifikası

Hava aracı komponenti üzerinde gereğince yapılan her türlü bakım işlemi sonrasında bir bakım çıkış sertifikası veya SHY Form 1 yayımlanır.

Hava aracı Arızalarının Giderilmesi

 • (a) Uçuş emniyetini ciddi şekilde tehlikeye atan her tür hava aracı arızası, uçuş gerçekleştirilmeden önce giderilir.
 • (b) Bir hava aracı arızasının uçuş emniyetini ciddi şekilde tehlikeye atıp atmadığına ve dolayısıyla da uçuş öncesinde ne tür arıza giderici işlemlerin yapılacağına ve hangi arıza giderme işleminin ertelenebileceğine (MEL'e alma vb.) sadece, SHY-145/EASA Part-145 gereğince yetkili onaylayıcı personel yetkilidir.
 • (c) Uçuş emniyetini ciddi şekilde tehlikeye atmayacak olan hava aracı arızaları, söz konusu hava aracı arızasının ilk tespit edildiği tarih sonrasında ve bakım verilerinde belirtilen limitler dahilinde, mümkün olan en kısa sürede giderilir.
 • (d) Uçuş öncesinde giderilmeyen her türlü arıza, hava aracı bakım kayıt sistemine kaydedilir.

SHY M, Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği

 • Bakım programı
 • MEL, Minimum Ekipman Listesi
 • Uçuşa elverişlilik direktifleri, Airworthiness Directives (AD)
 • Modifikasyon ve tamir verileri
 • Sürekli uçuşa elverişlilik kayıt sistemi
 • İşletmecinin hava aracı teknik kayıt sistemi
 • Sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarının devredilmesi
 • Personel gereklilikleri
 • Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi (SYK)
 • Uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemi
 • Kuruluşun yetkileri
 • Kalite sistemi
 • Hava aracı bakım çıkış sertifikası
 • Komponentbakım çıkış sertifikası

SUEYK-SYK (Part M)

 • SUEYK (CAME): Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi el kitabı, hava araçlarının sürekli uçuşa elverişliliğinin yönetimi için onaylanmaya hak kazanılması veya sahip olduğu onayın sürekliliğinin sağlanması için karşılanması gereken şartlar SUEYK'te belirlenir.
 • CAME: CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT EXPOSITION
 • SYK (CAMO): Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi Kuruluşu, uçuşa elverişlilik sorumluluğunu yerine getiren organizasyondur.
 • CAMO: CONTINUING AIRWORTHINESS MAINTENANCE ORGANIZATION

İşletici, sürekli uçuşa elverişlilik faaliyetlerinin yönetiminden ve gözetiminden sorumlu bir yönetici (post holder) atar.

Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin