Easa Part M

Sivil hava taşımacılığı yapan işleticilerin, uçaklarının uçuşa elverişliliği ve bakımları ile ilgili sorumluluklarını açıklar ve sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi ile ilgili kişi veya kuruluşların karşılamaları gereken koşulları tanımlar.

başlıca alt bölümleri :

Easa içinde, bakım kuruluşlarını da ilgilendiren subpart d, e ve f’de, easa part-145’e ek sayılabilecek bazı kurallar bulunmaktadır. bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir :

uçak teknik log’ların saklanma süresi 36 aydır.
(subpart c, m.a.306 (c) bağımsız kontrol (independent inspection) tanımı :
uçuş emniyeti yönünden hassas olan bakım tasklarının uygulanması sırasında ikinci bir yetkili teknisyen tarafından ikinci bir kontrol (bağımsız kontrol) uygulanacaktır. (part-145 bakım kuruluşu tarafından başka bir yöntem belirtilmedikçe veya ilgili otorite tarafından farklı bir yöntem kabul edilmedikçe..) (ref. easa part-m, subpart d, m.a.402 performance of maintenance (a) paragrafı.)

subpart e, m.a.501 installation, par. (c).) ayrıntılı bilgi, 145.a.42 paragrafında verilmiştir.

Bakım kayıtları : onaylı bakım kuruluşu yaptığı tüm bakımlarla ilgili kayıtları ve bu bakımlar sırasında kullandığı bakım verilerini, uçak/uçak komponenti servise verildikten sonra üç yıl boyunca saklamalıdır. (easa part-145’de bu süre iki yıl olarak verilmiştir.) (ref. easa part-m, m.a.614 maintenance records, paragraf : (c))

 

 

Yazar: Edt. Nigar K.

Edt. Nigar K.
⭐ Editor Flight Attendant ✉️ mail: ucaklarorg@gmail.com ✉️ instagram: @ucaklarorg ✉️ twitter: @ucaklarorg Ngr